بازارگاه فروش آنلاین چارسوق برای چه کسب و کارهایی با چه مقیاسی مناسب می باشد؟

چارسوق برای هر کسب و کاری که امکان فروش آنلاین را داشته باشد مناسب است و تمام مقیاس های فروشگاهی از کوچک تا بزرگ را پشتیبانی می کند.