آیا چارسوق دارای امکان کیف پول الکترونیکی می باشد؟

بله چارسوق این امکان را فراهم آورده است.