آیا امکان ایجاد گروه های کاربری و تعیین نقش توسط مالک بازارگاه وجود دارد؟

بله، مالک بازارگاه به راحتی می تواند گروه های کاربری ایجاد نموده و انواع نقشهای پشتیبان، کارشناس فروش، کارشناس مالی و … را ایجاد و دسترسی های لازم را به آن ها اعطا کند.